Avioerohakemus vaihe 2

Kun avioeroa haetaan, tapahtuu se kahdessa vaiheessa. Ensimmäistä vaihetta seuraa kuuden kuukauden harkinta-aika. Avioeroa voidaan hakea joko yhdessä tai erikseen, mikäli avioeroa on haettu vain toisen osapuolen toimesta, alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika sen jälkeen kun tieto avioeron hakemisesta on toimitettu toiselle osapuolelle.

Ennen toisen vaiheen hakemuksen tekemistä on voitu laittaa jo omaisuuden ositus vireille eli puolisoiden varojen ja velkojen jakaminen. Sen lisäksi on voitu aloittaa jo muiden asioiden esimerkiksi lasten elatukseen liittyvien asioiden neuvottelu. Avioero osituksessa voidaan käyttää myös pesänjakajaa jos yhteisymmärrykseen omaisuuden jaosta ei päästä. Avioero osituksen ulkopuolelle jääviä asioita ovat esimerkiksi toisen puolison saama perintö tai lahja tai muu avio-oikeudesta vapaa omaisuus. Ositusta voidaan katsoa myös kohtuusnäkökohtien perusteella esimerkiksi lyhytaikaisissa avioliitoissa.

Avioerohakemus vaihe 2 tulee ajankohtaiseksi kuuden kuukauden jälkeen avioeron hakemisesta. Tällöin esitetään vaatimus avioeron saamisesta ja puolisot voidaan tuomita avioeroon. Avioeroon tuomitseminen edellyttää sitä koskevan vaatimuksen tekemistä eli viimeistään vuoden kuluessa ensimmäisen hakemuksen jättämisestä tehtävää hakemusta.

Tämä hakemus voidaan tehdä yhdessä tai se voidaan tehdä erikseen. Mikäli avioerohakemus on aikaisemmin tehty erikseen, voi lopullisen hakemuksen tehdä myös se osapuoli joka ei alun perin laittanut asiaa vireille harkinta-ajan jälkeen.

Vaatimus avioeroon tuomitsemisesta voidaan siis tehdä aikaisintaan kuuden kuukauden jälkeen ensimmäisestä hakemuksesta eli harkinta-ajan alkamisesta. Vaatimus on kuitenkin tehtävä viimeistään vuoden kuluttua harkinta-ajan alkamisesta tai erohakemus raukeaa ja prosessi on aloitettava alusta saadakseen eron.

Leave A Response