Avioerohakemus vaihe 1

Avioeroprosessi on kaksivaiheinen mikäli aviopari ei ole asunut jo ennestään kahta vuotta erillään. Avioerohakemus vaihe 1 on ensimmäinen vaihe avioeroa haettaessa. Avioeroa voi hakea vain toinen puolisoista tai sitten he voivat tehdä sen yhdessä.

Avioerohakemus vaihe 1 pituus on kuusi kuukautta. Kuuden kuukauden aika alkaa siitä kun hakemus on jätetty oikeuteen. Jos avioeron hakijana on ollut vain toinen puolisoista, harkinta-aika astuu voimaan kun hakemus on annettu puolisolle tiedoksi. Kun harkinta-aika on kulunut umpeen on tehtävä lopullista avioeroa varten uusi hakemus, joka on samalla avioerohakemuksen toinen vaihe, jonka voi myös tehdä yksin tai yhdessä. Avioerohakemus raukeaa jos toisen vaiheen hakemusta ei ole tehty vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta.

Avioerohakemuksen ensimmäisessä vaiheessa voidaan pistää myös vireille omaisuuden ositus, tuomioistuin voi selvittää lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat järjestelyt. Mikäli omaisuuden osituksessa eli jakamisessa ei päästä yhteisymmärrykseen voidaan tässä vaiheessa jo hakea omaisuudelle pesänjakajaa. Osituksessa puolisoiden omaisuudet lasketaan yhteen ja pääsääntöisesti jaetaan heidän kesken. Näissä tapauksissa avioero ositus tarkoittaa että enemmän omaisuutta omistava puoliso on velvollinen suorittamaan niin sanottua tasankoa toiselle osapuolelle.

Avioerohakemuksen vaihe 1 on siis ensimmäinen askel kohti avioeroa. Tämän jälkeen astuu voimaan puolen vuoden harkinta-aika, jonka jälkeen voi hakea lopullista eroa. Mikäli lopullista eroa ei ole haettu vuoden kuluessa harkinta-ajan umpeutuessa, mitätöityy hakemus ja prosessi alkaa halutessa alusta. Poikkeuksena on kuitenkin, mikäli aviopari on asunut kaksi vuotta keskeytymättä erillään, harkinta-aikaa ei välttämättä ole. Ensimmäisen vaiheen harkinta-ajan aikana voidaan pistää vireille myös omaisuuden ositus.

Leave A Response