Avioerohakemus maksu

Avioeroprosessi on kaksi vaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään hakemus, jota seuraa kuuden kuukauden harkinta-aika. Avioerohakemus voidaan tehdä joko jommankumman aviopuolison toimesta tai yhdessä. Mikäli avioerohakemusta ei tehdä yhdessä, alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika siitä kun avioliiton toinen puoli on saanut tiedon hakemuksesta. Kun puolen vuoden harkinta-aika on kulunut umpeen on mahdollisuus tehdä lopullista eroa varten lopullinen hakemus. Jos toisen vaiheen hakemusta ei ole tehty vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta, avioerohakemus raukeaa ja prosessi alkaa alusta.

Avioerohakemus maksu on riippuvainen käräjäoikeuden perimistä palkkioista. Riitatilanteissa myös pesänjakajan palkkio tulee maksettavaksi. Pesänjakaja tekee avioerossa omaisuuden osituksen riitatilanteissa. Omaisuuden ositus voidaan tehdä jo avioeron ensimmäisessä vaiheessa. Avioero ositus tarkoittaa omaisuuden ositusta jossa jaetaan puolisoiden varat ja velat.

Ositusta voi vaatia kumpi tahansa aviopuolisoista. Osituksessa puolisoiden omaisuudet lasketaan yhteen ja pääsääntöisesti jaetaan heidän kesken. Näissä tapauksissa avioero ositus tarkoittaa että enemmän omaisuutta omistava puoliso on velvollinen suorittamaan niin sanottua tasankoa toiselle osapuolelle. Esimerkiksi Annalla on omaisuutta 50 000 euroa ja Aarolla 150 000 euroa. Yhteensä pariskunnan omaisuus on 200 000 euroa, joten Aaron on maksettava 50 000 euroa tasinkoa Annalle.

Näiden maksujen lisäksi avioeron yhteydessä aviopuolisoilla ollessa lapsia, voidaan tehdä hakemus käräjäoikeudelle yhteisten alaikäisten lasten huollon, asumisen, elatusavun ja tapaamisoikeuden määräämiseksi. Tämä pannaan vireille samaan aikaan liitännäisenä avioerohakemuksen yhteydessä tai erillisenä asiana.

Avioerohakemus maksu on siis riippuvainen siitä minkälainen ero tulee olemaa. Mikäli joudutaan palkkaamaan ositukseen pesänjakajaa, syntyy kustannuksia siitä. Lisäksi käräjäoikeudella on omat kustannuksensa eroa koskien. Avioero on kaksi vaiheinen ja ensimmäisen hakemuksen jättämisen jälkeen seuraa puolen vuoden harkinta-aika. Sen jälkeen voidaan tehdä lopullinen avioerohakemus. Jos toisen vaiheen hakemusta ei ole tehty vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta, avioerohakemus raukeaa ja prosessi alkaa alusta.

Leave A Response