Avioero ositus

Kun avioeroa haetaan, tapahtuu se kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen hakemuksesta seuraa kuuden kuukauden harkinta-aika. Avioerohakemus voidaan tehdä joko jommankumman aviopuolison toimesta, tai he voivat tehdä sen yhdessä.

Harkinta-ajan pituus on kuusi kuukautta, se alkaa kun hakemus on jätetty oikeuteen. Mikäli avioeron hakijana on ollut vain toinen puolisoista, harkinta-aika astuu voimaan kun hakemus on annettu puolisolle tiedoksi. Kun harkinta-aika on kulunut umpeen on tehtävä lopullista avioeroa varten uusi hakemus, jonka voi myös tehdä yksin tai yhdessä. Avioerohakemus raukeaa jos toisen vaiheen hakemusta ei ole tehty vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta.

Avioero ositus tarkoittaa omaisuuden ositusta, jossa jaetaan puolisoiden varat ja velat. Ositus voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut käräjäoikeudessa alulle. Kumpi tahansa puolisoista voi vaatia ositusta ja mikäli omaisuuden jaosta ei päästä yhteisymmärrykseen, osituksen toimittamiseen voidaan hakea pesänjakajaa. Osituksessa puolisoiden omaisuudet lasketaan yhteen ja pääsääntöisesti jaetaan heidän kesken. Näissä tapauksissa avioero ositus tarkoittaa että enemmän omaisuutta omistava puoliso on velvollinen suorittamaan niin sanottua tasankoa toiselle osapuolelle. Esimerkiksi Annalla on omaisuutta 50 000 euroa ja Aarolla 150 000 euroa. Yhteensä pariskunnan omaisuus on 200 000 euroa, joten Aaron on maksettava 50 000 euroa tasinkoa Annalle.

Avioero ositus sisältää myös poikkeuksia, joiden piiriin kuuluu esimerkiksi avioehtosopimukset tai toinen puolisoista on voinut saada perintöä tai lahjan, joka on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Ositusta voidaan katsoa uudelleen myös kohtuusnäkökohtien perusteella esimerkiksi lyhytaikaisissa avioliitoissa. Niin kutsutussa vastikejärjestelmässä toinen puoliso voi joutua suorittamaan vastiketta puolisolleen esimerkiksi huolimattomasta omaisuuden hoidosta.

Usein osituksen yhteydessä asunto jää toiselle puolisolle, jolle myös yhteinen velka siirtyy maksettavaksi. Aviopuolison ei tarvitse maksaa tästä veroa, mutta lisävelan ottaminen johtaa varainsiirtoverotukseen. Asunnon lunastaminen ulkopuolisilla varoilla rinnastetaan näiltä osin kauppaan. Sopimusosituksesta on aina laadittava asiakirja, jonka osapuolet ja kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittavat. Pesänjakajan suorittamassa toimitusosituksessa asiakirjan allekirjoittaa pesänjakaja ja mahdollisesti myös osapuolet, mikäli he hyväksyvät jakajan toimittaman osituksen.

Leave A Response