Avioero omaisuuden jako

Avioeron hakeminen on kaksivaiheinen prosessi joka käynnistyy ensimmäisen hakemuksen jättämisen jälkeen. Avioeroa voi hakea yhdessä aviopuolison kanssa tai vain jompikumpi puolisoista. Tapauksessa jossa hakijana on vain toinen aviopuolisoista, käynnistyy kuuden kuukauden harkinta-aika vasta sitten kun myös toinen osa-puoli on saanut asian tietoonsa. Kuuden kuukauden jälkeen on mahdollista tehdä toisen vaiheen lopullinen avioero hakemus, tämä täytyy kuitenkin tehdä vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta tai muuten prosessi alkaa alusta.

Avioero omaisuuden jako voidaan toiselta nimeltä nimittää omaisuuden ositukseksi, jossa jaetaan puolisoiden varat ja velat. Ositus voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut käräjäoikeudessa alulle. Kumpi tahansa puolisoista voi vaatia ositusta ja mikäli omaisuuden jaosta ei päästä yhteisymmärrykseen, osituksen toimittamiseen voidaan hakea pesänjakajaa. Osituksessa puolisoiden omaisuudet lasketaan yhteen ja pääsääntöisesti jaetaan heidän kesken. Näissä tapauksissa avioero ositus tarkoittaa että enemmän omaisuutta omistava puoliso on velvollinen suorittamaan niin sanottua tasankoa toiselle osapuolelle. Esimerkiksi Annalla on omaisuutta 50 000 euroa ja Aarolla 150 000 euroa. Yhteensä pariskunnan omaisuus on 200 000 euroa, joten Aaron on maksettava 50 000 euroa tasinkoa Annalle.

On kuitenkin mahdollista että toinen puolisoista on saanut perintöä, lahjan tai muuta sellaista joka on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta tai avioparilla voi olla avioehtosopimus. Nämä tapaukset ovat aina poikkeuksia avioeron aikaisessa osituksessa. Ositusta voidaan myös katsoa uudelleen kohtuusnäkökohtien perusteella esimerkiksi lyhytaikaisissa avioliitoissa. Niin kutsutussa vastikejärjestelmässä toinen puoliso voi joutua suorittamaan vastiketta puolisolleen esimerkiksi huolimattomasta omaisuuden hoidosta.

Usein osituksen yhteydessä asunto jää toiselle puolisolle, jolle myös yhteinen velka siirtyy maksettavaksi. Aviopuolison ei tarvitse maksaa tästä veroa, mutta lisävelan ottaminen johtaa varainsiirtoverotukseen. Asunnon lunastaminen ulkopuolisilla varoilla rinnastetaan näiltä osin kauppaan. Sopimusosituksesta on aina laadittava asiakirja, jonka osapuolet ja kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittavat. Pesänjakajan suorittamassa toimitusosituksessa asiakirjan allekirjoittaa pesänjakaja ja mahdollisesti myös osapuolet, mikäli he hyväksyvät jakajan toimittaman osituksen.

Leave A Response