Avioero ositus

Kun avioeroa haetaan, tapahtuu se kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen hakemuksesta seuraa kuuden kuukauden harkinta-aika. Avioerohakemus voidaan tehdä joko jommankumman aviopuolison toimesta, tai he voivat tehdä sen yhdessä. Harkinta-ajan pituus on kuusi kuukautta, se alkaa kun hakemus on jätetty oikeuteen. Mikäli avioeron hakijana on ollut vain toinen puolisoista, harkinta-aika astuu voimaan kun hakemus on annettu puolisolle…

Jatka lukemista →

Avioerohakemus maksu

Avioeroprosessi on kaksi vaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään hakemus, jota seuraa kuuden kuukauden harkinta-aika. Avioerohakemus voidaan tehdä joko jommankumman aviopuolison toimesta tai yhdessä. Mikäli avioerohakemusta ei tehdä yhdessä, alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika siitä kun avioliiton toinen puoli on saanut tiedon hakemuksesta. Kun puolen vuoden harkinta-aika on kulunut umpeen on mahdollisuus tehdä lopullista eroa varten lopullinen hakemus.…

Jatka lukemista →

Avioero omaisuuden jako

Avioeron hakeminen on kaksivaiheinen prosessi joka käynnistyy ensimmäisen hakemuksen jättämisen jälkeen. Avioeroa voi hakea yhdessä aviopuolison kanssa tai vain jompikumpi puolisoista. Tapauksessa jossa hakijana on vain toinen aviopuolisoista, käynnistyy kuuden kuukauden harkinta-aika vasta sitten kun myös toinen osa-puoli on saanut asian tietoonsa. Kuuden kuukauden jälkeen on mahdollista tehdä toisen vaiheen lopullinen avioero hakemus, tämä täytyy…

Jatka lukemista →

Avioerohakemus vaihe 2

Kun avioeroa haetaan, tapahtuu se kahdessa vaiheessa. Ensimmäistä vaihetta seuraa kuuden kuukauden harkinta-aika. Avioeroa voidaan hakea joko yhdessä tai erikseen, mikäli avioeroa on haettu vain toisen osapuolen toimesta, alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika sen jälkeen kun tieto avioeron hakemisesta on toimitettu toiselle osapuolelle. Ennen toisen vaiheen hakemuksen tekemistä on voitu laittaa jo omaisuuden ositus vireille eli…

Jatka lukemista →

Avioerohakemus vaihe 1

Avioeroprosessi on kaksivaiheinen mikäli aviopari ei ole asunut jo ennestään kahta vuotta erillään. Avioerohakemus vaihe 1 on ensimmäinen vaihe avioeroa haettaessa. Avioeroa voi hakea vain toinen puolisoista tai sitten he voivat tehdä sen yhdessä. Avioerohakemus vaihe 1 pituus on kuusi kuukautta. Kuuden kuukauden aika alkaa siitä kun hakemus on jätetty oikeuteen. Jos avioeron hakijana on…

Jatka lukemista →