Tämän sivuston tarkoituksen on tarjota tietoa avioerohakemuksesta selkeästi ymmärrettävällä kielellä.

Mikä on avioerohakemus

Perutetaan ensin hieman taaksepäin, vaikka luultavasti etsitkin juuri avioerohakemuksesta tietoa. Avioero tarkoitaa aviopuolisoiden eroa toisistaan. Avioero prosessina aloitetaan virallisesti, kun avioerohakemus toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Nykyisin tämä voidaan tehdä kirjeelllä, sähköpostilla tai faksilla. Hakemuksen toimittajana voi olla vain toinen puolisoista tai molemmat. Käytännössä täysin samat asiat tapahtuvat, oli lähettäjä molemmat osapuolet tai vain toinen. Erona on ainostaan harkinta-aika (tästä myöhemmin lisää tietoa), mikä alkaa välittömästi hakemuksen allekirjoittamisesta, jos toimittajina ovat molemmat puolisot. Kun vain toinen puoliso toimittaa avioerohakemuksen, alkaa harkinta-aika vasta kun se saapuu käräjäoikeuden kansliaan.

Avioerohakemus on siis kirjallinen hakemus, jolla haetaan avioeroa. Voit ladata kyseisen hakemuksen sivuiltamme täältä.

 

avioerohakemuksen hinta

Kumpi tahansa puolisoista voi siis pistää avioeron vireille, eikä toinen voi sitä estää millään tavalla. Nykyisin avioerohakemusta tehdessä ei tarvita enää edes mitään perusteita vaan hakemuksen voi tehdä mistä syystä haluaa. Tämä käytäntö otettiin voimaan jo vuonna 1988 Suomessa.

Avioerohakemuksen jättämisen yhteydessä alkaa siis harkinta-aika. Normaalisti tämä on puoli vuotta ellei toisenlaista päätöstä haeta. Kuuden kuukauden jälkeen toisen puolisoista tulee vaatia, että käräjäoikeus tuomitsee heidät avioeroon. Siinä vaiheessa myöntäminen tapahtuu automaattisesti. Eroa ei ole pakko vaatia välittömästi tämän jälkeen, mutta se täytyy tehdä viimeistään vuoden sisällä. Muussa tapauksessa koko asia raukee oikeudessa ja prosessi pitäisi aloittaa alusta.

Avioerohakemuksen yhteydessä voidaan myös sopia elatusmaksuista, puolisoiden yhteisestä kodista sekä huoltajuuteen liittyvistä asioista. Näistä voidaan sopia ennakkoon, ennen kuin asiaa käsitellään oikeudessa. Silloin niistä tulee tehdä kirjallinen sopimus, jonka oikeus vain vahvistaa. Mikäli puolisot eivät pääse sopuun näistä asioista, annetaan käräjäoikeuden tehdä päätös. Käräjäoikeuden päätöstä voi vaatia kumpi tahansa puolisoista tai molemmat yhdessä.

Avioeron hakeminen

Avioeroa haetaan siis käräjäoikeudelta ja se aloitetaan tekemällä avioerohakemus. Kumpi tahansa puolisoista voi pistää prosessin pyörimään tai sitten se voidaan tehdä yhteisellä päätöksellä. Hakemus täytetään ja lähetetään sitten toisen puolison kotikaupungin käräjäoikeudelle.

Hakemuksessa voi ilmoittaa haluaako hakea avioeroa harkinta-ajan jälkeen vai suoraan. Suoraan hakeminen vaatii tosin kahden vuoden erillään asumisen perusteeksi. Hakemuksen voi tehdä milloin vain, mutta kannattaa siis varautua kuuden kuukauden odotukseen ennen kuin se virallistetaan.

Lisää tietoa avioerosta wikipedian sivuilta täältä.

Huoltajuus avioerohakemuksen yhteydessä

Käydään jo tässä vaiheessa lyhyesti huoltajuudesta läpi, vaikka katsomme asiaa tarkemmin vielä myöhemmin tällä sivulla ja sivuston artikkeleissa. Avioeroa haettaessa puolisot voivat jättää heidän yhdessä tekemän sopimuksen, missä on sovittu alaikäisten lasten huollosta, heidän asumisesta ja elatuksesta sekä lasten tapaamisoikeudesta. Jos puolisovat eivät pysty näistä asioista yhdessä sopimaan, tekee käräjäoikeus niistä päätöksen vanhempien pyynnöstä.

Omaisuuden jakaminen avioerohakemuksen yhteydessä

Avioerohakemuksen yhteydessä sovitaan myös puolisoiden omaisuuden jakamisesta. Mikäli puolisot eivät pääse siitä sopuun, voidaan tehtävään valita pesänjakaja, kuka jakaa omaisuuden puolisoiden kesken. Tätä kutsutaan ositukseksi. Myös tästä aiheesta löydät enemmän tietoa myöhemmin tällä sivulla sekä vielä lisää sivuston artikkeleista.

Omaisuudesta puhuttaessa voidaan myös sopia yhteisen kodin käyttöoikeudesta. Mikäli puolisot eivät enää halua yhteiselämää jatkaa, voidaan sopia kumpi puolisoista saa yhteisessä kodissa jatkaa asumista. Mikäli tästäkään asiasta ei päästä sopuun, voi silloin käräjäoikeus tehdä päätöksen osapuolten puolesta. Silloin katsotaan, että kummalla puolisoista on suurempi tarve asunnolle. Osituksessa voidaan myös ratkaista, että kumpi puolisoista saa pitää yhteisen asunnon ja millä ehdoilla.

Avioerohakemuksen harkinta-aika

Avioerohakemuksessa on siis harkinta-aika. Se kestää kuusi kuukautta. Sen on tarkoitus ehkäistä turhia avioeroja pikkuriitojen takia eli toivomuksena on, että puolisovat voisivat päästä sopuun sinä aikana ja unohtaa koko avioeron.

Harkinta-ajan eli kuuden kuukauden jälkeen puolisoiden tai vähintään toisen tulee hakea uudestaan avioeroa käräjäoikeudelta, mikä on tällä kertaa lopullinen. Toisessa vaiheessa ei enää ole harkinta-aikaa tai muita viiveitä. Päätöstä ei tarvitse tehdä välittömästi kuuden kuukauden jälkeen, mutta viimeistä vuoden sisällä harkinta-ajan alkamisesta. Muussa tapauksessa avioeropyyntö raukeaa ja avioliitto jatkuu. Mikäli puolisot tässä tapauksessa haluavat kuitenkin avioeron, täytyy heidän aloittaa koko prosessi alusta ja kestää uusi kuuden kuukauden harkinta-aika.

Harkinta-ajan aikana puolisot voivat toimita kuten parhaaksi näkevät. He voivat myös asua yhdessä, eikä se vaikuta avioeron saamiseen.

Avioero on mahdollista saada myös ilman harkinta-aikaa. Sen saamiseksi puolisoiden pitää pystyä osoittamaan tuomioistuimelle, että he ovat asuneet erilleen vähintään kaksi vuotta, ilman keskeytyksiä.

Avioerohakemus netissä

Avioerohakemuksen voi tehdä periaatteessa myös netissä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lataat avioerohakemuksen koneellesi ja täytät sen. Sitten etsit paikkakuntasi käräjäoikeuden sähköpostiosoitteen ja lähetät hakemuksen sinne.

Lähimmän käräjäoikeuden sähköpostiosoitteen voit katsoa täältä.

Avioerohakemus lomake

Avioeroa varten tarvitset siis avioerohakemuksen. Hakemus on helpointa ladata netistä ja täyttää koneella ja lähettää sitten eteenpäin. Se tulee lähettää toisen puolison kotikunnan käräjäoikeuteen.

Lataa pdf avioerohakemus täältä.

Lataa word avioerohakemus täältä.

Katso kotikuntasi käräjäoikeuden yhteystiedot täältä.

Avioerohakemus hinta

Avioeron saaminen ei ole ilmaista. Pelkällä hakemuksen käsittelyllä on oma hintansa. Tällä hetkellä avioerohakemuksen hinta on seuraava:

 • Avioerohakemuksen ensimmäinen vaihe maksaa tällä hetkellä 80 euroa
 • Avioerohakemuksen toinen vaihe eli harkinta-ajan jälkeinen jatkokäsittely maksaa 45 euroa.
 • Mikäli avioerohakemus joutuu istuntoasiaan, tulee siitä erillinen maksu (katso riita-asiat käräjäoikeuden sivuilta)

Avioerohakemukselle tulee yhteensä hintaa siis 125 euroa. Halvemmalla tietysti pääsee, jos voi saada avioeron ilman harkinta-aikaa. Yhteishinnan on ennustettu nousevan vuodelle 2014 200 euroon.

Avioerohakemus yksin

Avioerohakemuksen voi siis tehdä myös yksin tai sen vain toinen osapuoli voi sen pistää aluilleen. Mikäli näin tapahtuu, varaa käräjäoikeus myös toiselle puolisolle tilaisuuden, jossa häntä kuunnellaan asian suhteen. Käräjäoikeus lähettää istunnosta kutsun toiselle puolisolle.

Käytännössä siinä tilanteessa ei ratkaista myönnetäänkö avioero vai ei, sillä se myönnetään joka tapauksessa, kun avioeroa haetaan. Silloin ei myöskään tutkita syitä, miksi avioero on pistetty aluilleen, koska Suomessa ei avioeron saamiseksi enää tarvitse esittää minkäänlaisia perusteita. Kuulemisen tarkoitus on antaa toiselle puolisoista mahdollisuus esittää asioita, joita hän haluaisi tuomioistuimen käsittelevän, kuten lasten elatusasioita.

Toinen syy miksi kuulemisia järjestetään, on toisen osapuolen informoiminen avioerosta. On tapauksia milloin toinen puolisoista ei edes tiedä, että avioeroa on haettu. Joskus myös kuuleminen saattaa johtaa siihen, että puolisovat saavat selvitettyä keskenäiset riidat ja haluavat perua avioeron.

Kuuntelemisen jälkeen avioeron myöntämistä lykätään harkinta-ajan jälkeen tehtäväksi.

Avioerohakemus 1 vaihe

Avioeron hakeminen jaetaan normaalisti kahteen osaan. Avioerohakemuksen 1 vaihe on seuraava. Toinen puolisoista tai puolisot yhdessä lähettävät kirjallisen avioerohakemuksen käräjäoikeudelle. Silloin sen käsittelyä oikeudessa lykätään toistaiseksi. Tästä alkaa kuuden kuukauden harkinta aika, jota myös kutsutaan joskus ensimmäiseksi vaiheeksi, vaikka se tarkoittaa tätä kokonaisuutta.

Ensimmäinen vaihe ei lopu automaattisesti. Vähintään toisen puolison täytyy vaatia käräjäoikeudelta, että heidät tuomitaan avioeroon. Tämä täytyy tehdä vuoden sisällä siitä, kun harkinta-aika on alkanut. Mikäli näin kumpikaan osapuolista ei tee, raukee avioeroasia kokonaan ja liitto jatkuu normaalisti.

Katsotaan seuraavaksi kuinka toinen vaihe toteutetaan.

Avioerohakemus 2 vaihe

Avioerohakemuksen 2 vaiheella tarkoitetaan sitä vaihetta, kun kuuden kuukauden harkinta-aika on kulunut umpeen ja molempien tai toisen puolisoista on vaadittava oikeudelta tuomiota avioerosta. Se tulee tehdä samalla tavalla kuin ensimmäisen vaiheen hakemus eli kirjallisesti. Sen voi tehdä toinen puolisoista tai molemmat yhdessä.

Avioerohakemus täytyy tehdä toisessa vaiheessa vuoden sisällä siitä, kun harkinta-aika on alkanut, jotta heille voidaan myöntää avioero.

Avioero ja lapset

Osana avioeroa on puolisoiden yhteisten lasten huoltajuuspäätösten teko, mikäli yhteisiä lapsia on. Huoltajuus päätöksessä pohdistaan lasten hoitamista, elatusta sekä vanhempien tapaamisoikeuksia. Päätöksen voi tehdä puolisot yhdessä ja sitä suositellaankin, koska vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten. Mikäli sopuun ei asian suhteen päästä, voidaan asiasta pyytää päätöstä tuomioistuimelta. Kumpi tahansa vanhemmista voi ryhtyä päätöstä pyytämään, jos kokee ettei asiaan muuten saada ratkaisua.

Tuomioistuin pyrkii aina katsomaan mikä on lapsen etu, kun päätetään hoidosta, elatuksesta, asumisesta ja tapaamisista. Päätöksien tekeminen on luonnollisesti vaikeaa ulkopuoliselta taholta. Katsotaan seuraavaksi minkälaisiin erilaisiin päätöksiin voidaan päätyä.

Yhteishuoltajuus

Avioerossa voidaan myöntää puolisoille lasten yhteishuoltajuus. Se on nykyisin yleisin vaihtoehto ja laissa lähdetäänkin aina siitä, että lapsella säilyisi oikeus molempaan vanhempaansa. Se myös tarkoittaa, että molemmilla vanhemmista on silloin velvollisuus huolehtia lapsiensa elatuksesta ja kasvatuksesta.

Yhteishuoltajuus vaatii sitä, että molemmat vanhemmat ovat valmiita huolehtimaan lapsia koskevista asioista ja tekemään päätöksiä heidän suhteensa. Se tarkoittaa myös vastuuta lapsista, mutta samalla myös mahdollisuuksia päättää niistä asioista.

Yhteishuoltajuuden aikana molemmat vanhemmista kasvattavat ja elättävät lastaan. Se ei tarkoita, että lapsi tai lapset asuisivat puolet ajasta toisen vanhemman ja puolet toisen luona vaan pääasiallisesti lapset asuvat toisen vanhemman luona. Tämän tavoitteena on paremman tasapainon säilyminen lapsen elämässä. Se myös tarkoittaa, että toinen vanhemmista on lähivanhempi ja toinen etävanhempi.

Yksinhuoltajuus

Toinen vaihtoehto avioerossa on yksinhuoltajuus. Silloin vain toinen vanhemmista toimii huoltaja ja hänelle yksin päätösvalta lapseen liittyvissä asioissa. Yksinhuoltajuus ei kuitenkaan poista toisen vanhemman elatusvelvollisuutta vaan hän joutuu maksamaan elatusmaksuja.

Yksinhuoltajuus on harvinaisempaa ja yleensä siihen ratkaisuun päädytään, jos toinen vanhemmista ei pysty huolehtimaan lapsista. Silloin vanhemmalla on elämässä henkilökohtaisia ongelmia tai vanhempien fyysinen etäisyys toisistaan on huomattava. Normaalisti ongelmat koskevat päihteitä tai ovat mielenterveysongelmia. Toinen haaste voi olla myös esimerkiksi se, että vanhemmat asuvat eri maissa, jolloin yhteishuoltajuus ei onnistuisi järkevästi.

Huostaanotto

Jossain tapauksissa valitettavasti päädytään myös siihen, että molemmat vanhemmista todetaan kykenemättömiksi huolehtimaan lapsista, jolloin lapset huostaanotetaan.

Ositus avioerohakemuksessa

Avioeron yhteydessä puolisoiden omaisuus voidaan osittaa eli jakaa. Normaalisti omaisuuden jaosta tehdään yhteinen päätös puolisoiden kesken, mutta mikäli ratkaisuun ei päästä, voidaan kutsua paikalle pesänjakaja hoitamaan asia. Ositus voidaan tehdä välittömästi avioerohakemuksen jättämisestä käräjäoikeudelle, joten virallista päätöstä avioerolle ei tarvita.

Normaalitilanteessa puolisoiden omaisuus jaetaan tasan puolisoiden kesken. Tästä käytännössä saatetaan tietysti poiketa. Esimerkiksi silloin kun puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen tai omaisuutta joudutaan sovittelemaan kohtuusnäkökohtien valossa. Aina avioehtosopimuskaan ei sido aivan 100 prosenttisesti. Joskus oikeus voi määrätä, että avioehtosopimus jätetään huomiotta, kun ositusta tehdään. Yleensä syynä olisi se, että avioehtosopimus johtaisia toisen puolison kannalta täysin kohtuuttomaan lopputulokseen.

Oikeusministeriö määrittelee, että ositusta voidaan käydä sovittelemassa oikeudessa, mikäli muutoin tilanne uhkaisi

 • 1) johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen tai
 • 2) siihen, että toinen puolisoista saisi perusteettomasti taloudellista hyötyä.

Oikeusministeriö sanoo myös, että ositusta sovitaltaessa otetaan huomioon seuraavat asiat:

 • 1) avioliiton kestoaika,
 • 2) puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden säilyttämiseksi ja kartuttamiseksi
 • 3) muut näihin verrattavat, puolisoiden taloutta koskevat seikat.

Tässä muutama heidän antama esimerkki aiheesta:

 • 1) muutaman vuoden lapsettoman avioliiton seurauksena, omaisuutta ei jaeta tasan, koska toinen osapuoli olisi saanut kohtuutonta hyötyä. Näin siis vaikka avioehtoa ei ole. Jälkimmäisessä esimerkissä taas
 • 2) toinen puolisoista pitää nimissään koko omaisuutta ja myös avioehtosopimus on tehtynä. Kuitenkin pitkän avioliiton ja yhteisten lapsien seurauksena oikeus määrää omaisuuden jaettavaksi kummankin kesken, koska kumpikin on osallistunut kyseisen omaisuuden luomiseen omalla panoksellaan.

Osituksen tekeminen käytännössä

Kuinka ositus tehdään käytännössä. Puolisot voivat siis jakaa omaisuuten keskenäänm ilman, että käräjäoikeus puuttuu asiaan lainkaan, jos he laativat asiasta sopimuksen. Toinen vaihtoehto on sitten antaa tuomioistuimelle asia hoidettavaksi. Silloin tuomioistuin määrää osituksen toteuttamaan pesänjakajan. Usein tämä henkilö on asianajaja.

Mikäli päätät tehdä osituksen ilman pesänjakajaa, kannattaa silti kääntyä asiassa asiantuntijan puoleen. Asiantuntijaksi lasketaan asianajaja, valtion oikeusaputoimisto tai hyvin perillä oleva lakimies. Jossain tapauksissa vakuutustoimisto saattaa korvata näiden asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneita kuluja.

Avioero lyhyesti

Katsotaan vielä lopuksi avioeroa lyhyesti, koska se on niin keskeinen teema avioerohakemuksesta puhuttaessa. Päivän uutisia seuratessa jokainen tietää, että nykyisin avioerot ovat hyvin yleisiä. Suomessa tällä hetkellä noin puolet aviopareista eroaa. Keskimääräinen liitto kesti 2000 – luvun puolessa välin 11 vuotta ja on laskemaan päin. Avioerojen määräkin on koko ajan nousussa.

Avioero itsessään tarkoittaa sitä, että avioliitto puretaan tuomioistuimen (käräjäoikeuden) päätöksellä. Avioero on mahdollista saada kahdella tavalla. Yleisin vaihtoehdoista on se, että avioliitto puretaan puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen. Toinen vaihtoehto tarkoittaa sitä, että aviopuolisot saavat eron välittömästi, mutta heidän pitää pystyä osoittamaan, että he ovat asuneet erillään ja keskeytyksettä vähintään kaksi vuotta.

Avioeron voi laittaa kumpi tahansa puolisoista tai molemmat yhdessä. Se alkaa sillä, että tehdään kirjallinen avioerohakemus, mikä jätetään tai lähetetään käräjäoikeuden kansliaan. Tämän jälkeen alkaa harkinta-aika. Mikäli hakemus on tehty yhdessä, alkaa se siitä kun hakemus on jätetty. Muussa tapauksessa harkinta-aika alkaa vasta kun käräjäoikeus on voinut toimittaa tiedon avioerohakemuksesta myös toiselle puolisolle.

Avioeron yleisimmät syyt

Katsotaan hieman avioeron yleisimpiä syitä. Asiasta on saatavilla väestöliiton tutkimusta. Syitä avioerolle on useita, tässä listaa vastanneiden vastauksista yleisyysjärjestyksessä:

 1. Uskottomuus
 2. Päihteet
 3. Läheisyyden ja rakkauden puute
 4. Erilaiset elämänarvot ja -tavoitteet
 5. Erilleen kasvaminen
 6. Fyysinen väkivalta
 7. Kommunikaatiovaikeudet
 8. Henkinen väkivalta
 9. Työhön liittyvät syyt
 10. Seksielämän ongelmat
 11. Yhteisen ajan puute
 12. Suhdetta ei hoidettu
 13. Arvostuksen puute
 14. Epäluottamus
 15. Taloudelliset tekijät

Lue lisää tietoa

Jos haluat seurata uusinta tietoa, kannattaa seurata vastajulkaistua artikkeleitamme. Löydät sillä tavalla tarkempia kirjoituksia yllämainituista aiheista ja yleensä avioerosta sekä avioerohakemuksesta. Voit myös tutustua artikkeleiden arkistoihin, jos haluat käydä läpi kaikki sivustolla olevat artikkelit yhdellä silmäyksellä.

Voit myös käyttää sivupalkissa olevaa täsmähakutoimintoa ja etsiä tarkkaan ongelmaan vastausta.

Leave A Response